Hitta till Gnosjöregionen

I Gnosjöregionen befinner du dig mitt i vackra natursköna områden med skogar och sjöar. Trots närheten till naturen och lugnet så är du aldrig långt från händelsernas centrum, efter att du satt dig i bilen tar du dig snabbt fram kommuncentra och arbetsplatser vid till exempel någon av regionens många företag inom tillverkningsindustrin. I Gnosjöregionen är det nära till aktiviteter inom såväl fritid, sport, kultur som nöjen, shopping. Detta är regionen som det är lätt att känna sig hemma i och där kommunerna månar om sina nyinflyttade och gärna hjälper till med etableringen på den nya orten.

Programmera din gps och hitta till Gnosjöregionen!

Hitta till Gnosjöregionen – natur och industri i harmoni

Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo utgör de fyra kommunerna i den kända Gnosjöregionen i Småland, även kallad GGVV-regionen. Trots att orterna inte hör till landets största bildar de ett unikt område som de facto är ett av landets mest industritäta. Omkring 10000 blomstrande småföretag hittar du i denna företagarandans region nummer 1, många av rikets mest framgångsrika företag och industrier inom metall, plast och trä finns just inom detta område. Många tycker att det är just mångfalden av små entreprenörer och ett speciellt professionellt samarbete som gör regionen så unik och driver den framåt.

I Gnosjöandans kölvatten

Det som bidragit till att sätta Gnosjö med omnejd på kartan är utan tvekan den så kallade Gnosjöandan som präglar hela regionen. Den berömda entreprenörsandan är numera ett registrerat varumärke som står för yrkeskunnande, arbetsamhet, sparsamhet, ödmjukhet, respekt och samverkan. Företagsamheten och företagarandan har en lång tradition i hela regionen och bildar tillsammans med samarbetstänkandet en god grogrund för etablerandet av nya företag. Just tanken att det lönar sig att samarbeta mellan kommuner och företag emellan istället för ett hårt konkurrenstänkande är både typiskt och unikt för området. I Gnosjökommunerna pågår flera samarbets- och samverkansprojekt där man undersöker näringslivets behov och hur man bäst ska utveckla de gemensamma förutsättningarna för området i framtiden. "Tillsammans är vi starka" är en av parollerna för det aktiva samarbetet mellan de fyra kommunerna i GGVV-regionen.

Framtid Gnosjöregionen

För framtiden är det viktigt med yrkeskunnigt folk och kompetens inom regionens moderna industri, för detta så behövs det högkvalitativ utbildning i de rätta branscherna. Som ett led i regionsamarbetet hoppas regionen till exempel till hösten 2014 kunna erbjuda en ny utbildning specialinriktad på produktionsutveckling, utbildningen är ett resultat av utvecklingssamarbetet mellan regionens företag, Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping.

Bredd och professionalitet

Den stora variationen av företag inom modern tillverkningsindustri i Gnosjöregionen skapar fina möjligheter för dig som har tekniskt kunnande och är intresserad av jobb i regionen alternativt har planer på att starta eget. I kommunerna, företagen näringslivsorganisationerna och företagarföreningarna hjälper man dig gärna vidare. Du som behöver tjänster och underleverantörer inom industrisektorn hittar här garanterat vad du söker, oberoende om det gäller modern metallbearbetning, plastteknik eller träförädling.