SportGPS

istock-000012885426small.jpg

GPS är en förkortning av Global Positioning System och är ett system för satellitnavigering. Det drivs av det amerikanska försvarsdepartementet. Det var under 1970-talet som Navstar GPS, som det egentligen heter, utvecklades men det var först på 1990-talet som det driftsattes.  Den första testsatelliten sköts dock upp redan 1978. Navstar GPS var dock inte det första satellitbaserade systemet för positionsbestämning. På 1960-talet lanserade den amerikanska flottan systemet Transit.

Med en GPS-mottagare kan man, med hjälp av de satelliter som idag finns i drift, bestämma den position man befinner sig på oavsett var man befinner sig i världen. Man pratar om longitud, latitud och altitud. Longitud betyder längdgrad, alltså positionen i öst-västlig riktning. Latitud är breddgraden, det vill säga en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn. Altitud beskriver kort och gott höjden över en viss nivå, kanske höjden över havet.

Användningen av GPS-mottagare har ökat mycket genom åren. Numera finns det en GPS-mottagare i så gott som varje teknisk apparat. Mobiltelefoner, datorer, navigationssystem i bilar, båtar och flygplan, klockor och larm av olika slag med mera. En GPS används i många olika sammanhang. För att hitta rätt på vägen och för att visa sin position. 

Även i sportens värld är GPS:en ett bra och viktigt hjälpmedel. Man använder en SportGPS när man till exempel motionerar eller tränar för ett specifikt ändamål. SportGPS kan man till exempel använda vid cykling, golf, löpning och vandring. Det finns en SportGPS för varje ändamål. Alla GPS-modeller fungerar inte för alla ändamål utan mycket beror på vad man ska använda GPS:en till och vilken person det är som ska använda den.

Har man till exempel en GPS när man spelar golf ökar man möjligheterna att förbättra sitt spel. Man kan enkelt se hur långt man slår med sina olika klubbor vilket i sin tur leder till snabbare spel och bättre flyt på golfbanan.

istock-000014944984small.jpg

För att butiker ska kunna sälja så många gps:er som möjligt har det tagits fram speciell butiksinredning och skyltställ för ändamålet. Eftersom mottagningen inomhus ofta är dålig finns det sändare inbyggda i ställen och butiksdiskarna.

Här finns sponsorer.

istock-000015644227small.jpg