Varför behöver du läkarintyg för adoption?

Du behöver inte flytta utomlands för att få ett barn från ett annat land. Det är fortsatt vanligt med adoptioner från andra länder till Sverige. Det finns en stor tolerans i Sverige för människor med olika bakgrund och utseende och det är förstås något som underlättar processen. Men du kan inte adoptera ett barn från ett annat land utan att först få läkarintyg adoption kräver.

Varför krävs läkarintyg adoption?

Det kanske verkar märkligt att en läkare måste intyga att du och din partner är friska nog för att bli föräldrar. En del menar att det inte är rättvist med tanke på att andra som får biologiska barn knappast måste få intyg för att bli gravida. Även om det kan ligga något i att en biologisk förälder kan vara mycket sämre än den som adopterar så behöver barnen som adopteras ett säkerhetsnät.

Detta säkerhetsnät är läkarintyg adoption kräver. Med detta intyg så kan landet som har barn för adoption säkra sig om att detta barn kommer till en frisk och normal förälder. Intyget innebär ju att du har den fysik som krävs för att ta hand om ett litet barn som kan kräva mycket mer under de första veckorna och månaderna än vad andra barn i samma ålder gör.

Vad kollas för att ge intyg?

Idag vill länder som har barn för adoption ta reda på att adoptivföräldrar är fysisk och mentalt redo för sin nya roll. Det är på grund av det som de ofta vill ha intyg både om mental och fysisk hälsa för att du ska bli aktuell för adoption.

Det kommer att krävas läkarintyg för adoption både från Sverige och från det land som du kommer att adoptera från. Då är det bra om du får hjälp med denna process från en klinik som snabbt kan avgöra om du kommer att få intyg även från det andra landet och vad som eventuellt kan vara ett problem.

Under en undersökning kommer din fysiska hälsa att gås igenom. Du får också göra ett HIV-test och man tar ett urinprov. På så vis går det att fastställa att du inte tar droger och att du i övrigt är frisk nog för att ta hand om ett barn.

Välj en bra klinik för ditt intyg

Det är smart att välja en klinik med god erfarenhet av att ge läkarintyg för adoption. De vet hur detta ska göras och kan se till att du får rätt papper undertecknade. Det blir en smidigare process och dessutom kan du ställa frågor som du har om detta inför, under och efter din undersökning.

Boka tid för intyget i god tid så att det inte blir för stressat. Det är sant att det kan ta lång tid att få adoptera ett barn men ibland så händer det saker på kort tid. Då är det bra att du har allt som krävs redo för att åka och möta ditt barn!

19 Dec 2022