Hur fungerar läkarintyg alkohol och droger efter Amsterdambesöket?

När du måste genomföra tester för att få ett läkarintyg för alkohol och droger så att du till exempel kan fortsätta använda ditt körkort kan du inte få ett positivt resultat. Samtidigt är det förstås så att det är helt lagligt att till exempel röka Cannabis i Amsterdam.

Du behöver ju inte flytta utomlands för att hamna i en situation där du faktiskt gör något som är olagligt i Sverige utan att det här är straffbart i Sverige. En kortare helgresa inom Europa kan vara allt som krävs för att du riskerar problem med din provtagning.

En helt vanlig semesterhelg i Amsterdam med laglig cannabisrökning är allt som krävs för att du kanske visar positivt resultat på drogtestet som följer i Sverige. Men är det då verkligen korrekt att du måste börja om för att få ditt körkort trots att du i praktiken inte har gjort något olagligt?

Så fungerar läkarintyg alkohol och droger

När Transportstyrelsen bestämmer att du måste bevisa att du är drogfri och inte kör berusad får du genomgå tester under en viss period. Du får kanske också köra med ett alkolås i din bil. Till att börja med vänder du dig till en klinik som kan ge läkarintyg för alkohol och droger.

Du tar med dig alla papper som du fått och så kommer kliniken att hjälpa dig med saker som att skicka in en ansökan för ett körkort som är med villkoret att du kör med alkolås. En observationstid kommer att starta. Under den ska du besöka kliniken för att ge urin- och blodprover med kort varsel.

Det kan alltså ske att du kommer hem från Amsterdam på söndag kväll och får veta att du redan på måndag morgon ska ta ett blodtest. Om du då fullt lagligt har rökt cannabis i Amsterdam kan det ställa till med problem för ditt test.

Vad säger lagen om denna situation?

Svensk lag gör gällande att du inte kan dömas för narkotikabrott i Sverige då du har intagit en drog som till exempel cannabis i ett land där det är lagligt. En svensk domstol har inte den behörigheten som krävs för att döma en sak där det som gjorts inte var olagligt där det gjordes. Som att röka cannabis i Amsterdam.

Nu handlar det förstås om en situation där du har åtagit dig att bevisa att du under en viss period är drogfri och då är det inte så enkelt att du kan hänvisa till den här lagen. Dessutom ska du veta att det kan bli ganska besvärligt att föra det här ärendet vidare.

Res till Amsterdam men undvik cannabis

Det bästa tipset är att helt och hållet undvika situationer som kan leda till provresultat där kliniken inte kan utföra intyget som du behöver. Detta gäller både droger och alkohol. När du vet att du under några månaders tid kommer att behöva testa dig då och då bör du leva på ett sätt som inte ställer till problem för dig.

Res till Amsterdam men undvik droger och drick inte för mycket alkohol. Det gäller förstås också hemma där det för övrigt är olagligt att använda droger som cannabis. Gör du det i Sverige kan det bli mycket värre konsekvenser än att du inte får ett läkarintyg alkohol och droger från kliniken som hjälper dig med detta.

Välj rätt klinik för enklare provtagning

Det finns flera kliniker som kan hjälpa till med läkarintyg för alkohol och droger men det kan vara bra att tänka lite på vilken du väljer. Om de har god erfarenhet av att vägleda dig i denna situation är det en fördel. Dessutom är det smidigt om kliniken direkt efter provtagning kan se till att ditt intyg skickas direkt till Transportstyrelsen.

Du bör också se på hur kliniken jobbar med att informera dig om när du ska dyka upp för provtagning. Även om det måste vara sporadiskt så att du inte vet om detta i förväg är det ju bra om det kan ske på ett sätt som ändå gör att du kan planera din vardag på ett vettigt sätt.

27 Nov 2020