Måste man anmäla om frivillig likvidation?

På Bolagsverkets hemsida så finns blankett nummer 832. Det är den som du måste fylla i för att genomföra en frivillig likvidation. Om du inte kan så mycket om reglerna omkring avveckling av bolag så kanske du tror att det räcker att tala om att nu är det slut. Så enkelt är det inte och det är faktiskt mycket viktigt att du följer det protokoll som gäller. Du måste anmäla om likvidationen och du måste göra detta på rätt sätt!

Frivillig likvidation är frivillig

Det framgår ju av namnet vilken typ av avveckling det rör sig om. Det här är inte en likvidation som beordras av Bolagsverket eller tingsrätten. Istället så är det du och bolagets styrelse som fattar beslutet. Det ska hållas en bolagsstämma där man beslutar att det blir likvidation. Det här beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket och då ska blanketten som har nummer 832 och som heter Frivillig likvidation användas.

Kostar det något med frivillig likvidation?

Ja, det kostar 1000 kronor att anmäla frivillig likvidation. Det täcker allt som ska vara med i anmälan. Du kan ladda ner blanketten och du kommer att se vad som ska komma med som bilaga till det som du fyller i. Det här får du inte slarva med! Det gäller att göra allting rätt. Om inte så kan det ta lång tid att bli klar med likvidationen. Bolagsverket är en stor apparat och det kan ta tid innan du ens får svar. Då vill du inte få anmärkningar om att det ena och det andra fattas.

Så ska ett förslag till beslut om likvidation se ut

När ni håller en bolagsstämma så ska ni skriva ihop ett förslag till beslut om frivillig likvidation. Detta förslag ska bland annat ta upp varför ni vill likvidera. Det bör också framgå om det finns alternativ och vad de i sådant fall är. Dessutom så är det mycket viktigt att ni anger när likvidationen går i kraft. Om detta inte anges så blir det datumet för bolagsstämman och det kan ju ställa till det.

Det ska också anges vad skiftesbeloppet för likvidationen är. Ni bör också ta fram en så kallad likvidator. Det här kan vara du eller någon annan. Den som är likvidator kommer att ha ansvar för kommunikation med Bolagsverket och ser till att likvidationen genomdrivs som planerat.

Likvidation som inte tas upp på årsstämma

Det går också att anmäla om likvidation utan att man behandlar frågan på årsstämman. Men då måste du komma ihåg att bifoga fler handlingar som till exempel kopia av sista årsredovisningen där det går att se balans och resultaträkning. Det ska också finnas med revisionsberättelse om det är så att det finns krav på revisor från bolagets sida.

Den redogörelse som du bifogar anmälan om frivillig likvidation ska också vara undertecknad av minst hälften av styrelsens ledamöter.

Vem bestämmer om det blir likvidation?

Du kan inte ensam bestämma om frivillig likvidation. Det här ska göras på bolagsstämman och det är också då som det bestäms vem som ska anmäla om beslutet till Bolagsverket. Det här kan verka så uppstyltat och det särskilt om du driver ett mycket litet aktiebolag. Men det finns goda anledningar till att följa protokollet. Ta till exempel en sådan sak som att du hoppar över att ange en likvidator. Då kan Bolagsverket fatta detta beslut åt dig! Det kanske inte blir så lyckat.

Tänk också på att datum för likvidation får betydelse för om du kan återkalla din anmälan eller inte. Om aktiebolaget redan är i likvidation enligt det valda datumet så går det inte att ta tillbaka anmälan om frivillig likvidation.

Det är alltså mycket viktigt att tänka igenom detta beslut innan det fattas. Bolagsverket försöker underlätta likvidationsprocessen så gott det går med mallar för de bilagor som krävs och information. Det här borde göra det enkelt nog att likvidera. Men det går också att sälja bolag för att genomföra snabblikvidation för att slippa gå igenom denna process.

25 Apr 2018